Widuric zwany Okoń

Widuriczwanyokon.jpg
Handlarz i myśliwy. Razem z Baldaciem, Radwen, Szarym Wilkiem, Siegerickiem, Kettilem i Hagarem wybrali się w 2955 roku po zapasy do Miasta Na Jeziorze i w drodze powrotnej odkryli zdradę najstarszej z rusałek.

Widuric zwany Okoń

The One Ring Campaign Archie80