Walar zwany Górnik

Walar.jpg
Leśny Człowiek z Mountain Hall.
Górnik i kowal. Uratowany z Dwimmerhornu przez Radwen, Szarego Wilka i Gormadocka.

Walar zwany Górnik

The One Ring Campaign Archie80