Unnell

Unnell.jpg
Easterling.
Wódz jednego z plemion Easterlingów koczującego na południe od rzeki Celduiny. Poprzysiągł nigdy nie przekraczać rzeki w zamian za pomoc której udzielili mu Radwen i Szary Wilk.

Unnell

The One Ring Campaign Archie80