Uathach Wiedząca

Kobieta z Tharbadu.
Ślepa, pochodząca z Tharbadu jasnowidzka. Przywódczyni Kompanii Wozowej.

Uathach Wiedząca

The One Ring Campaign Archie80