Tom Lumpyface

lumpyface.jpg
Człowiek z Bree.
Najemnik mieszkający w Dale.

Tom Lumpyface

The One Ring Campaign Archie80