Terry Banks

Hobbit z Archet.
Handlarz zwierzętami podróżujący wraz z Kompanią Wozową.

Terry Banks

The One Ring Campaign Archie80