Talandil z Północnych Wzgórz

Talandil.JPG
Strażnik z Północy.
Samotnik pilnujący ruin Fornostu przed siłami Nieprzyjaciela.

Talandil z Północnych Wzgórz

The One Ring Campaign Archie80