Sanjar

Sanjar.JPG
Easterling.
Książe jednego z klanów Easterlingów. Uciekł razem ze swą piastunką Nizihin dzięki Athali. W krajach Easterlingów groziła mu śmierć przez knowania Nieprzyjaciela. Iluvantir zawiózł go do Rivendell.

Sanjar

The One Ring Campaign Archie80