Randir

Dunedain z Północy.
Dowódca straży pilnującej brodu Sarn. Aktualnie na tropie Kompanii Wozowej i ich machinacji. Przyjaciel Elfów.

Randir

The One Ring Campaign Archie80