Phurkel-Ghan

Wos.
Dziki Człowiek z Południa uratowany przez Radwen i Belegorna z niewoli w Kompanii Wozowej. Aktualnie rezyduje w Rhosgobel.

Phurkel-Ghan

The One Ring Campaign Archie80