Ori

Ori.jpeg
Krasnolud z Samotnej Góry.
Jeden z uczestników wyprawy Thorina Dębowej Tarczy do Ereboru. Doradca króla Daina II. Brat Noriego i Doriego.

Ori

The One Ring Campaign Archie80