Oin syn Groina

Oin_2.jpg
Krasnolud z Samotnej Góry.
Jeden z uczestników wyprawy Thorina Dębowej Tarczy do Ereboru. Brat Gloina i jego doradca w Mieście na Jeziorze.

Oin syn Groina

The One Ring Campaign Archie80