Morsad

Człowiek z Bree.
Starszy wioski Kraniec Drogi leżącej wzdłuż Zielonej Drogi, między Bree a zlewiskiem Tharbadu.
Przewodził rozprawie wiecowej przeciwko Radwen, Szaremu Wilkowi i Belegornowi z oskarżenia Idderiga gdzie zostali oczyszczeni z zarzutów.

Morsad

The One Ring Campaign Archie80