Mordern

Mordern.JPG
Leśny Człowiek z Sunstead.
Przez kilka lat mordował gości swojego domu opętany przez ducha króla Reagenhere. Po złamaniu klątwy czyni weszystko by odkupić swe winy. Syn Geleswinty.

Mordern

The One Ring Campaign Archie80