Loni

Loni.jpg
Krasnolud z Samotnej Góry.
Rzemieślnik i towarzysz podróży Turina.

Loni

The One Ring Campaign Archie80