Jarzębina

jarzebina.jpg
Duch Gór.
Bardzo stara i płochliwa. Zamieszkuje Pustkowie Smauga.

Jarzębina

The One Ring Campaign Archie80