Iwmund zwany Koziarz

Iwmund_Koziarz.jpg
Leśny Człowiek z Rhosgobel.
Strażnik Stonehallow, schronienia w dolinie Anduiny gdzie kryją się Leśni Ludzie w trakcie wypasu kóz.

Iwmund zwany Koziarz

The One Ring Campaign Archie80