Geleswinta

Geleswinta.JPG
Leśny Człowiek z Sunstead.
Matka Morderna. Ślepa i na wpół oszalała znachorka z Sunstead.

Geleswinta

The One Ring Campaign Archie80