Garhilda zwana Lisica

Garhilda.jpg
Leśny Człowiek z Rhosgobel.
Szpieg Radagasta w Tofcie. Mieszka tam od kilkunastu lat, wyszła za mąż, urodziła dzieci i prowadzi karczmę. Dzięki magii Radagasta potrafi zmienić się w lisa.

Garhilda zwana Lisica

The One Ring Campaign Archie80