Finnel Piękna

Finnel_Pi_kna.jpg
Beornijka.
Córka Curotala Niewdzięcznego i żona Szarego Wilka.

Finnel Piękna

The One Ring Campaign Archie80