Ennalda Włóczniczka

Ennalda_w__czniczka.JPG
Beornijka.
Nieufna, podejrzliwa i fanatycznie oddana Beornowi który oddał jej w zarząd myta obierane przy Starym Brodzie. Świetna wojowniczka.

Ennalda Włóczniczka

The One Ring Campaign Archie80