Elstan

elstan.jpg
Barding.
Kapitan Gwardii Dale i dowódca wojsk Bardingów. Doradca króla Barda i regent w czasie jego nieobecności.

Elstan

The One Ring Campaign Archie80