Dagmar

Dagmar.jpg
Leśny Człowiek z Amon Bauglir.
Mistrzyni Łowów u Mogdreda. Plotki głosiły że na jego polecenie rabowała kupców i brała niewolników. Poległa w ataku na Dom Viglunda w 2962 roku. Matka Dagmarica.

Dagmar

The One Ring Campaign Archie80