Conrad

conrad.jpg
Barding.
Rządca Zielonego Pola. Daleki kuzyn Rządcy Miasta na Jeziorze z czasów Smauga, zdeterminowany do zmycia plamy na honorze rodu. Szwagier Rienna.

Conrad

The One Ring Campaign Archie80