Berenald zwany Oddźwierny

Berenald.JPG
Leśny Człowiek z Mountain Hall.
Doradca Hartfasta i strażnik bramy w Mountain Hall.

Berenald zwany Oddźwierny

The One Ring Campaign Archie80