Beran zwany Czujny

Beran_Czujny.jpg
Leśny Człowiek z Rhosgobel.
Członek Starszyzny z Rhosgobel i szef zwiadoców Radagasta. Uratowany przez Radwen i Kettila z rąk ludzi Dagmar z Amon Bauglir w 2947 roku.

Beran zwany Czujny

The One Ring Campaign Archie80