Angulf

Angulf.JPG
Eafolk.
Wódz Rzecznych Ludzi mieszkających na barkach podróżujących po Anduinie i na Wyspie Kupców. Sojusznik Leśnych Ludzi i Beorningów.

Angulf

The One Ring Campaign Archie80