Toki syn Torgela

Toki.JPG
Cłowiek z Jeziora.
Starszy cechu słodzienników, Rządca Miasta na Jeziorze od 2963 roku po zabójstwie starego Rządcy dokonanym przez Magrila.

Toki syn Torgela

The One Ring Campaign Archie80