Dagmaric

Dagmaric.jpg
Leśny Człowiek z Amon Bauglir.
Bękart Mogdreda i Dagmar. Żelazną ręką trzyma komendę nad Fortem Obserwacyjnym pośrodku Men-I-Naugrim w Mrocznej Puszczy.

Dagmaric

The One Ring Campaign Archie80