Cirion

Dunedain z Północy.
Młody i wesoły Strażnik Północy. Do jego zadań należy patrolowanie okolic Bree.

Cirion

The One Ring Campaign Archie80