Beral zwany Jednooki

Beral_Jednooki.jpg
Leśny Człowiek z Woodman Hall.
Banita. Przejął po Geribaldzie dowodzenie skazanymi na banicję przez Leśnych Ludzi. Rezyduje w Forcie Młyńskim, pilnuje środkowego odcinka Men-I-Naugrim i ochrania Leśnych Ludzi od północy.

Beral zwany Jednooki

The One Ring Campaign Archie80