Atarmund zwany Niedźwiedź

Atarmund_niedzwiedz.jpg
Leśny Człowiek z Woodman Hall.
Członek starszyzny i następca Ingomera w Woodman Hall.

Atarmund zwany Niedźwiedź

The One Ring Campaign Archie80