Eoric zwany Łasica

Description:

Leśny Człowiek z Rhosgobel, pies – wędrowiec.
Thegn Bardingów.

Bio:

2946
lato: The Crosing of Celduin
jesień: The Watch of the Heath

Sanktuaria: Dale

Znajomi:

Bardingowie:

Amadisa
Bard I Łucznik
Elstan
Erna
Eydis

Beorningowie:

Gerlod Berserker

Inni:

Jarzębina

Eoric zwany Łasica

The One Ring Campaign Archie80